Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Какво представляват хоризонталните асансьори? Хоризонталните асансьори са подходящи за туристически обекти, както и за места, на които е невъзможно да се осъщстви вертикален достъп.   » maritza-m.com 


Трябва ли сградата ми да има ескалатор? При наличие на голям поток от хора, ескалаторите са чудесно решение. Също така, наличието на ескалатори, хоризонтални асансьори в търговските обекти, магазини и обществени места, допринася и към дизайна.   » maritza-m.com 

Дограмата БГ

Хоризонтални алуминиеви щори

Венециански (хоризонтални алуминиеви) щори:

вариант, който е най-разпространен и най-икономичен. Изработени са от алуминий. Предлагат се в широка цветова гама. Подходящи са за наклонени повърхности със странично водене или фиксатори. Лесни за поддръжка.

Вътрешни Щори - Хоризонтални алуминиеви

Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт