Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

От първоизточника! Софарма има капацитета да излезе на пазара в САЩ с Табекс. Ромфарм планира да излезе постепенно и на етапи от участието си във фармацевтичната компания сподели Огнян Донев пред Investor.Bg   » www.investor.bg 

Дограмата БГ

Фиксиран прозорец

Фиксираните прозорци (още неотваряеми) дават максимална светлопропускливост тъй като при тях профилите заемат най-малък процент от прозореца. При разпределянето на пропорцията отваряеми към неотваряеми части в даден прозорец, трябва да се има...

...предвид, че прекалено големите фиксирани части биха се почиствали трудно без достъп от отваряема част или външна площадка.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт