Дограмата БГ

Защо е важна дограмата?

Ако жилището ни има следната характеристика: средната площ на прозорците спрямо площта на външните стени е 1:6, то тогава загубата на топлинна енергия на квадратен метър обикновени прозорци е 6 пъти по-голяма от загубата на енергия през стената.

Ако направим същото измерване с високо-енергийна дограма обаче, тази загуба може да се намали наполовина.

Високата степен на топлоизолация далеч не е единственото предимство на добрата дограма... Eнергийната ефективност на прозорците се измерва чрез 4 параметъра:

Енергийни параметри на дограмата:

1. Коефициент на топлопреминаване (U-фактор)

2. Коефициент на светлопропускливост (Visible Transmittance - VT)

3. Поглъщане на слънчева енергия (Коефициент на топлинна печалба – SHGC)

4. Пропускане на въздух (Air Leakage - AL)

 

 Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Дограмата БГ

Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  / Защо е важна дограмата?