Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове отопление

Нови интернет страници отопление

 • Aris BG - Поликарбонатни плоскости, термопомпа, фасадни панели. Фасада покриви. Термопомпа Хаутек - немско качвство и прецизност

 • Дограмата БГ

  Oтопление

   

  Отопление с нафтово гориво?

  - Много скъпо, много неекологично, много неефективно и е насвършване!

  Отопление с природен газ?

  - Скъпо, Скъпо и с монопол над доставките!

  Отопление с въглища?

  - Много мръсно, неавтоматизирано, неефикасно, енергоемко и също е насвършване!

  Отопление с дърва?

  - Мръсно, тежък физически труд, малка автономност и неефикасно!

   


  Ще попитате какво е решението, то е ясно, отопление с биомаса!!!


   

  1. Сигурно вложение в отопление с ПЕЛЕТИ.


  2. Повишава стойността на собственото жилище


  3. Подобрете Вашия начин на живот


  4. Първокласен комфорт


  5. Икономично и ефикасно

   


  1. Сигурно вложение в отопление с пелети. 366. енергийна ефективност отопление

  В тежки времена като днешните, дългосрочните инвестиции в собствения дом

  печелят отново своята важност. С покупката на отопление с пелети можете да

  инвестирате спестяванията си особено сигурно и доходоносно.

  Къде и как мога да вложа сигурно спестяванията си по време на финансова и

  икономическа криза? На някои финансови експерти в момента трудно им се

  отдава, да дадат сериозна препоръка за това. Добре посъветвани сте със

  сигурност, ако сега инвестирате в солидни конкретни покупки, като

  например модернизирането на собствените четири стени. Една особено

  обещаваща мярка е например закупуването на ново локално отопление с пелети.

   


  2. Повишава стойността на собственото жилище

  Преминаването на ново отопление с пелети със сигурност възвръща инвестицията.

  С него могат да се намалят разходите, да се осигури независимост от външни доставчици на енергийни източници, а

  благодарение на най-модерните технологии да се насладите на най-висок стандарт на отопление.

  Един друг важен аспект, който идва на дневен ред е повишаването на стойността на собствения дом. Осигуряването на

  топлина с възобновяем енергиен източник като пелетите се отразява положително на цената на недвижимия имот.

   


  3. Подобрете Вашия начин на живот

  Използващите отопление с пелети потвърждават факта, че отоплението с пелети е лесно и удобно. Преди всичко този,

  който преди това е ползвал отопление с петролни продукти може да оцени предимствата на модерното отопление с

  пелети: приятен мирис на дърво в складовото помещение, икономичен начин на използване и сигурност в доставките на

  местен възобновяващ се материал за горене, който успоредно с това не вреди на околната среда.

  369. енергийна ефективност отопление 5


   

  4. Първокласен комфорт

  Заради почти безотпадното изгаряне чекмеджето с пепелта трябва да се изпразва веднъж на няколко месеца.

  Възможността за транспортиране на пелети от буферен склад, събиращ необходимото количество за цяла година,

  създава извънреден комфорт.

  Някои от най-новите поколения пелетни котли предлагат автоматична система за пълнене с пелети.С пневматичен начин

  на действие или с гъвкави винтови транспортьори дават възможност за максимална автономност и така се доближават

  максимално до комфорта на отоплението с течно гориво .

  368. енергийна ефективност отопление 3

   


  5. Икономично и ефикасно

  Едно от предимствата на пелетните котли е особено ефикасния начин на експлоатация. Благодарение на иновативната

  технология изгарянето е с гарантиран постоянно висок коефициент на полезно действие, малък разход на гориво и

  минимален отпадък.

  С помощта на Управлението на горенето на базата на температурата в горивната камера, се подава необходимото

  количество въздух точно върху доставените в купата за горене пелети. Резултатът е почти безотпадно горене на

  пелетите и така възможно най-пълно използване на горивния материал.


   

   

  Преди да вземете решение за промяна на съоръжението за отопление или преди да закупите такова за новият Ви дом, е

  добре да вземете мерки по енергийна ефективност свързани с инсталация на модерна дограма и топлоизолация. При

  взети мерки по енергийна ефективност, първоначалната инвестиция в котел и климатик както и експлоатационните

  разходи по отопление и охлаждане ще бъдат с до 50% по ниски.

   

     Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт