Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове върху

Нови интернет страници върху

 • Максофт- рекламни материали и сувенири Маски

 • Най-актуални страници върху

 • Рекламни маски за лице по поръчка с печат  » ...

 • Най-разпространените технологии за печат върху рекламни сувенири Печат на рекламни сувенири

 • Перфо фолио за коли, прозорци и витрини Печат върху перфо фолио

 • Дограмата БГ

  PVC външни ролетни щори

  PVC външните ролетни щори са с хоризонтално разположени PVC ламели които при събиране на щората се навиват на руло в алуминиева кутия. Kутията, конзолите и водачите са от алуминий. Щорите могат да се монтира върху дограмата, изнесени напред с монтаж върху алуминиев профил или върху стена. Управлението е ръчно чрез въже с табакера.

   

     Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт