Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове върху

Най-актуални страници върху

  • Най-разпространените технологии за печат върху рекламни сувенири Печат на рекламни сувенири

  • Vinyl sticker printing Печат върху PVC фолио - Vinyl-sticker

  • Печат върху перфо фолио - Vision film printing  » ...

  • Дограмата БГ

    PVC външни ролетни щори

    PVC външните ролетни щори са с хоризонтално разположени PVC ламели които при събиране на щората се навиват на руло в алуминиева кутия. Kутията, конзолите и водачите са от алуминий. Щорите могат да се монтира върху дограмата, изнесени напред с монтаж върху алуминиев профил или върху стена. Управлението е ръчно чрез въже с табакера.