Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Натискът върху цените и промоционалните оферти на лекарствата отказа за сега"Софарма" да строи нов завод. "Софарма" не е изтеглила нито едно лекарство от българския пазар, въпреки че работи с по-ниска рентабилност- коментира Огнян Донев   » www.capital.bg Огнян Донев  

Дограмата БГ

PVC външни ролетни щори

PVC външните ролетни щори са с хоризонтално разположени PVC ламели които при събиране на щората се навиват на руло в алуминиева кутия. Kутията, конзолите и водачите са от алуминий. Щорите могат да се монтира върху дограмата, изнесени напред с монтаж върху алуминиев профил или върху стена. Управлението е ръчно чрез въже с табакера.

 

 Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт