Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове качеството

Най-актуални страници качеството

  • Филтрираща система за вода FT Line 3, пречистване на вода за бита Филтрираща система - FT LINE 3

  • FTXA50AT STYLISH вече на българския пазар! FTXA50AT STYLISH: помещение до 130 куб.м.

  • FTXA50AS STYLISH вече на българския пазар! FTXA50AS/RXA50A Цена: 4091 лв., Адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Боворец 11 FTXA50AS STYLISH: помещение до 130 куб.м.

  • Дограмата БГ

    Качество на дограмата

     А кой ще се грижи и ще отговаря за качеството на монтажа?


    Това е гарантирано от фирма „Алсистемс”, доказала през годините качеството на своята работа. При нас работят специалисти инженери с близо 20 годишен опит, което прави услугата ни "драма-фрий". Също така отговарят и "Бюроверитас", които сертифицират и ресертифицират фирма Алсистемс ЕООД по международният стандарт за контрол накачеството ISO 9001-2008