Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Brugmann

Дограмата БГ

техническа информация за немските дограми BRUGMANN

Системи и тех. инфо

С нанасянето на специален слой на повърхността на профила, Brugmann постига "нано ефект" за своите системи. Благодарение на използването на  нано ефект, прозорците Brugmann се самопочистват от полепналата прах без усилие от Ваша страна.Технически характеристики
Конструктивна ширина - 73 мм
Брой камери - 5
Стъклопакет - до 45 мм, включително двукамерен
Коефицент на топлопроводимост - 1,3 W/m2K
Индекс на шумоизолация - 46 dB


Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт