Дограмата БГ

Флоатно стъкло

 

Терминът "Флоатно" се отнася както за вида на стъклото така и за процеса по който е направен.

Флоатното стъкло е основно стъкло, от което са произлизат почти всички суб-продукти от стъкло. Може да бъде прозрачно или оцветено и се произвежда в големи листа (6 х 3.21 м), които обикновено се обработват вторични продукти.

Флоатният процес включва буквално плаващо разтопеното стъкло във вана с течен калай за перфектно плоска повърхност от двете страни.

Суровини за флоатното стъкло са 73% пясък (силициев диоксид), 15% сода (натриев карбонат), 10% варовик (калциев карбонат) и 2% различни добавки. 

Стъкла - Флоатно


Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Дограмата БГ

Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  / Флоатно