Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

тревно покритие на стадиони, площи за спорт, игрища....   » ontariosport.net 

естествено тревно покритие Тревно покритие, естествено тревно покритие - Онтарио Спорт. Изграждане, проектиране, поддръжка. Покритие с трева от ontariosport. Естествено покритие на терени с естествена трева.

Дограмата БГ

стъклопакет със слънцезащитно стъкло: Stopsol, Sunergy

STOPSOL е търговското наименование на палитра от висококачествени рефлексни стъкла на AGC Flat Glass. Остъкляването със стъкла STOPSOL осигурява отлична соларна защита, като отразява излъчената от слънцето топлина. Благодарение на твърдото си покритие (тънък слой от метални оксиди, нанесен чрез пиролизен процес), STOPSOL е силно устойчиво на надраскване и зацапване. Рефлексното остъкляване допринася за повишено уединение и оптимален визуален комфорт.
SUNERGY е нискоемисийно стъкло с твърдо покритие, продукт на нови пиролизен процес (CVD технология), реакция между висока температура и газ, която създава постоянен слой от метални оксиди, в резултат на което се получава твърдо пиролизно покритие.Изработка на сайт, NetService поддръжка и SEO оптимизация от Максофт