Дограмата БГ

техническа информация за пвх системите на саламандър

Всички производители на пвх (поли-винил-хлорид) профили извършват научно - развойна дейност и резултата от усилията им са различни профилни системи за изработка на прозорци. Разбира се след навлизането на нова система, не винаги по - старите системи излизат от употреба, а просто намират друго приложение или друг пазар (продават се по - евтино). Идеята на всяка иновация е повишаване на енергийната ефективност (и борба с конкуренцията) и изводът е, че колкото по-нова е една профилна система, с толкова по - добри коефициенти на топлопреминаване и шумоизолация е. За това и ще намерите няколко различни системи дело на инженерите от Саламандър, разгледайте внимателно техническата информация, различните визии и цветовете на всяка система и направете своят информиран избор.


Streamline


SL razrez

Технически характериситки на системата:
- Конструктивна ширина на касата - 76мм
- Конструктивна ширина на крилото - 82мм/76мм
- Брой камери - 5
- Стъклопакет - до 48мм, включително троен
- Коефицент на топлопроводимост - 1,2 W/m2K
- Индекс на шумоизолация - 47 dB
- Права и заоблена оптика
- Обков - SIEGENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREAMLINE

Тази профилна система се отличава с редица предимства, които безспорно я наложиха на пазара. Благодарение на нейната монтажна ширина - 76 мм, Streаmline отговаря на порасналите изисквания към топло и шумоизолацията, като се отличава очевидно от 60 мм системи. По този начин компанията Salamander отново прави достъпни високите стандарти, притежавани досега само от ексклузивните модели.
Наред с харесваният от клиентите дизайн на тази търговска марка, системата Streamline е запазила и някои технически особености на съществуващите системи, което е гаранция за сигурното закрепване на обкова и на най-добрата защита на цялата прозоречна конструкция.

2D


2D razrez
Технически характеристики на системата:
- Конструктивна ширина – 60 мм
- Брой камери – 3
- Двубариерно уплътнение
- Стъклопакет – до 32мм
- Коефицент на топлопроводимост – 1.5 W/m2K
- Индекс на шумоизолация – 46 dB
- Права оптика
- Обков – SIEGENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAMANDER - Design 2D

Системата е изключително подходяща за вграждане в панелни жилища поради малката си конструктивна ширина.

Този модел, благодарение на своите отлични топло- и шумоизолационни харктеристики, позволява осезаемо да се повиши комфорта в помещенията. Двубариерното уплътняване при Design 2D гарантира необходимата защита от всякакви природни явления.

Профилите Design 2D, както и всички останали на Salamander, са направени от висококачествено твърдо PVC, отговарящо на най - високите съвременни изисквания. Профилът Design 2D позволява монтажът на стъклопакети с дебелина до 32 мм.

Съветваме Ви, да спрете своя избор на този профил в случаите когато изискванията към прозореца не са крайни. Ще бъде пак така топло и достатъчно тихо. Това е същият този "мерцедес", но с малко по - скромна комплектация.

 

2d/3d


2D/3D RAZREZ
Технически характеристики на системата:
- Конструктивна ширина на касата  - 60мм
- Конструктивна ширина на крилото  - 76мм
- Брой камери - трикамерна с четирикамерно крило
- Стъклопакет - до 48мм, включително троен
- Коефицент на топлопроводимост - 1,3 W/m2K
- Индекс на шумоизолация - 47 dB
- Заоблена оптика
- Обков - SIEGENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинация от 2D и 3D

SALAMNDER както винаги радва и учудва своите клиенти с възможностите, които дава за комбиниране на различни профили.

Какво се получава? Външно Вие виждате профил Design 3D, а струва по-малко. Разлики: от външната страна крилото и касата са в една равнина, което стои много елегантно от гледна точка на визуалната естетика; двубариерно уплътнение - както при Design 2D; характеристики на възела крило/каса - средни между 2D и 3D.
На практика получaвате великолепния дизайн на 3D с подобрените характеристики на 2D и то на много по-ниска цена от 3D.

 


Streamline


SL razrez

Технически характериситки на системата:
- Конструктивна ширина на касата - 76мм
- Конструктивна ширина на крилото - 82мм/76мм
- Брой камери - 5
- Стъклопакет - до 48мм, включително троен
- Коефицент на топлопроводимост - 1,2 W/m2K
- Индекс на шумоизолация - 47 dB
- Права и заоблена оптика
- Обков - SIEGENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREAMLINE

Тази профилна система се отличава с редица предимства, които безспорно я наложиха на пазара. Благодарение на нейната монтажна ширина - 76 мм, Streаmline отговаря на порасналите изисквания към топло и шумоизолацията, като се отличава очевидно от 60 мм системи. По този начин компанията Salamander отново прави достъпни високите стандарти, притежавани досега само от ексклузивните модели.
Наред с харесваният от клиентите дизайн на тази търговска марка, системата Streamline е запазила и някои технически особености на съществуващите системи, което е гаранция за сигурното закрепване на обкова и на най-добрата защита на цялата прозоречна конструкция.

2D


2D razrez
Технически характеристики на системата:
- Конструктивна ширина – 60 мм
- Брой камери – 3
- Двубариерно уплътнение
- Стъклопакет – до 32мм
- Коефицент на топлопроводимост – 1.5 W/m2K
- Индекс на шумоизолация – 46 dB
- Права оптика
- Обков – SIEGENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAMANDER - Design 2D

Системата е изключително подходяща за вграждане в панелни жилища поради малката си конструктивна ширина.

Този модел, благодарение на своите отлични топло- и шумоизолационни харктеристики, позволява осезаемо да се повиши комфорта в помещенията. Двубариерното уплътняване при Design 2D гарантира необходимата защита от всякакви природни явления.

Профилите Design 2D, както и всички останали на Salamander, са направени от висококачествено твърдо PVC, отговарящо на най - високите съвременни изисквания. Профилът Design 2D позволява монтажът на стъклопакети с дебелина до 32 мм.

Съветваме Ви, да спрете своя избор на този профил в случаите когато изискванията към прозореца не са крайни. Ще бъде пак така топло и достатъчно тихо. Това е същият този "мерцедес", но с малко по - скромна комплектация.

 

2d/3d


2D/3D RAZREZ
Технически характеристики на системата:
- Конструктивна ширина на касата  - 60мм
- Конструктивна ширина на крилото  - 76мм
- Брой камери - трикамерна с четирикамерно крило
- Стъклопакет - до 48мм, включително троен
- Коефицент на топлопроводимост - 1,3 W/m2K
- Индекс на шумоизолация - 47 dB
- Заоблена оптика
- Обков - SIEGENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинация от 2D и 3D

SALAMNDER както винаги радва и учудва своите клиенти с възможностите, които дава за комбиниране на различни профили.

Какво се получава? Външно Вие виждате профил Design 3D, а струва по-малко. Разлики: от външната страна крилото и касата са в една равнина, което стои много елегантно от гледна точка на визуалната естетика; двубариерно уплътнение - както при Design 2D; характеристики на възела крило/каса - средни между 2D и 3D.
На практика получaвате великолепния дизайн на 3D с подобрените характеристики на 2D и то на много по-ниска цена от 3D.

 

Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

Дограмата БГ

Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на МаксофтНачало /  /  /  / Системи и тех. инфо