Attention!
dogramata.bg
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

Поликарбонат и поликарбонатни панели и плоскости от най-висококачествени материали и крепежни елементи   » www.aris-bg.com 


Поликарбонат, плоскости и поликарбонатни елементи 6мм   » www.aris-bg.com 

Дограмата БГ

Аргон

Стремежът към съхраняване на енергията в съвременните сгради подтиква всички инвеститори, а от там и производители на материали за строителството, да обръщат все по- голямо внимание на прозорците като елемент, през който се губи значително количество от топлината.

В помощ на това ние правим стъклопакети с „АРГОН”. Той който намалява значително коефициента на топлоизолация.

Аргонът е изключително стабилен елемент без цвят, миризма, вкус и не е отровен както във водния си разтвор, така и в газообразен вид. Аргонът е инертен при почти всяка температура и не образува точно определени стабилни съединения при стайна температура.